4.C9 - Strandgade

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Strandgade

 • Plannummer

  4.C9

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Centerformål og boligformål samt kunstnerværksteder

 • Bebyggelsens omfang

  Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 150 m². Bebyggelse skal udformes med symmetriske saddeltage uden valm med en taghældning på mindst 40 grader. Der må ikke anvendes glaserede tagsten. Området er kulturhistorisk vigtigt, da det er en af byens ældste gader, og der er stadig en række meget gamle bygninger, herunder enkelte af de gamle ?Classenshuse?. Ved nybyggeri, ombygning, udformning af butiksfacader, skiltning og lignende skal der derfor tages stort hensyn til gadens historiske karakter og de bevaringsværdige bygninger.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget