4.C7 - Butiksgrunden

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Butiksgrunden

 • Plannummer

  4.C7

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål og undervisningsformål. Der må ikke være dagligvarebutikker i området

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelse i området skal orientere sig med åbne facader mod Peder Falsters Vej og en ny adgangsvej. Bygningernes arkitektur skal være nutidig og i en høj arkitektonisk kvalitet. Der skal sikres en hensyntagen til den eksisterende bebyggelse i Strandgade, evt. gennem beplantning og lignende. Stueetagen må primært anvendes til udvalgsvarebutikker, undervisningsformål og publikumsrelaterede funktioner, restauranter og lignende med mindre området udelukkende anvendes til boliger. Bruttoetagearealet for de enkelte udvalgsvarebutikker må ikke være større end 800 m². Der må ikke være dagligvarebutikker i området. Vareindlevering og -opbevaring skal foregå indenfor og må ikke ligge ud mod en eventuel ny adgangsvej, Strandgade og Peder Falsters Vej. Retningslinjerne i bymidteplanen fra april 2008 skal overholdes. Der skal indtænkes klimatilpasningsløsninger ved planlægning for ny arealanvendelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget