4.C16 - Stationen og Jernbanegade

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Stationen og Jernbanegade

 • Plannummer

  4.C16

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Stueetagen må kun anvendes til dagligvare- og udvalgsvarebutikker, liberale erhverv samt særligt publikumsrelaterede servicefunktioner. Bruttoetagearealet for den enkelte butik og servicefunktion må ikke være over 500 m².

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget