4.C15 - Vognmandsgade

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Vognmandsgade

 • Plannummer

  4.C15

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål og kunstnerværksteder dog ikke butikker

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal fungere som et bindeled mellem Torvet og stationen. Det er vigtigt at fastholde den lidt snørklede struktur, der er i området og som har udgangspunkt i mange tidligere anvendelser. Området rummer enkelte kulturhistoriske interessante bygninger, som skal søges sikret.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget