4.C13 - Skovbrynet

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Skovbrynet

 • Plannummer

  4.C13

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  110% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Centerformål, dog ikke butikker

 • Bebyggelsens omfang

  Ny bebyggelse skal tage hensyn til nærheden til skoven og den eksisterende bebyggelse gennem bebyggelsens udformning og placering.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget