4.B9 - Birkevej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Birkevej

 • Plannummer

  4.B9

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  70% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  1502

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, tæt-lav boliger

 • Bebyggelsens omfang

  Birkevej 1-15 er udpeget som bevaringsværdige og må ikke nedrives, ombygges eller ændres. Området er kulturhistorisk vigtigt, da det er et af Frederiksværks karakteristiske arbejderboligområder med nogle fine boligtyper. Områdets karakter kan forstærkes gennem et arbejde med fællesarealerne og en mindre fortætning, jf. lokalplan 04.55.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 • Status

  Aflyst