4.B6 - Rådhusparken

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Rådhusparken

 • Plannummer

  4.B6

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, etageboliger og tæt-lav og offentlige formål

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal etableres offentlig stiforbindelser gennem området med forbindelse til de omliggende boligområder, rådhuset med mere. Der skal etableres en mindre skærmende beplantning mod naboskel mod nord og vest. Der skal indtænkes klimatilpasningsløsninger ved planlægning for ny arealanvendelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget