4.B4 - Tværvej Vest

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Tværvej Vest

 • Plannummer

  4.B4

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Vejadgang kan alene ske fra Tværvej. Der skal etableres beplantningsbælte og støjafskærmning mod nord og vest af hensyn til det tilgrænsende erhvervsområde. Der skal etableres en offentlig sti mellem Tværvej og Åsebro.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Aflyst