4.B23 - Fredens Allé

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Fredens Allé

 • Plannummer

  4.B23

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  400

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Områdets karakter som tæt villakvarter med enkelte mindre etageejendomme eller flerfamilieboliger skal forstærkes gennem nyt byggeri. Der kan tillades op til fire boliger på en ejendom, hvis det er med vandret lejlighedsskel, og bygningen får karakter af en stor villa. Ny bebyggelse skal placeres med facade i vejskel eller meget tæt på vejskel.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget