4.B21 - Bakkegade og Frydsvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Bakkegade og Frydsvej

 • Plannummer

  4.B21

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Området er kulturhistorisk vigtigt som et af byens første villakvarterer, og den karakter skal fastholdes ved ny bebyggelse. Ny bebyggelse skal tilpasses områdets terrænforhold. Grundene må ikke planeres, men skal om nødvendigt terrasseres.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget