4.B18 - Tømmerpladsvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Tømmerpladsvej

 • Plannummer

  4.B18

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal etableres et beplantningsbælte langs banearealerne og erhvervsområderne mod nord og vest. Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget