4.B1 - Åsebro

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Åsebro

 • Plannummer

  4.B1

 • Plandistrikt

  Frederiksværk

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan opføres dobbelthuse på grunde, der er mindst 1.400 m². Der skal etableres beplantningsbælte og støjskærm mod Hundestedvej.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget