3.O1 - Enghaveskolen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Enghaveskolen

 • Plannummer

  3.O1

 • Plandistrikt

  Enghaven

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  45% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Skole, idrætsanlæg, legeplads, parkering, institution og lignende

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal afskærmes med beplantning mod det omgivende boligområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget