3.E4 - Erhverv på Vinderød Skov

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Erhverv på Vinderød Skov

 • Plannummer

  3.E4

 • Plandistrikt

  Enghaven

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål, kun liberalt erhverv, mindre lager- og håndværksprægede virksomheder og kontorer

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal afskærmes med beplantning mod det omgivende boligområde.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 • Status

  Vedtaget