3.B2 - Langs Vinderød Skov

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Langs Vinderød Skov

 • Plannummer

  3.B2

 • Plandistrikt

  Enghaven

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  800

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og mindre erhverv

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt og bebyggelsesmæssigt. Der kan være to boliger på en ejendom, hvis der er vandret lejlighedsskel. Området er karakteriseret af et stort antal fine gamle villaer og små huse, som giver vejen et markant anderledes præg end resten af enghaveområdet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget