7.O4 - Ølsted Idrætsanlæg

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ølsted Idrætsanlæg

 • Plannummer

  7.O4

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Områdets anvendelse

  Idrætsanlæg, fritidsaktiviteter og andre rekreative formål

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Bebyggelse og anlæg skal opføres i tilknytning til eksisterende klubhus og skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og landskabet. Terrænforhold og beplantning skal i størst muligt omfang bevares. Området skal være offentligt tilgængeligt under hensyn til områdets anvendelse landskabet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  6.1, 6.2

 • Status

  Aflyst