7.B6 - Rakenhøj

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Rakenhøj

 • Plannummer

  7.B6

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  28-01-2014

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  En lokalplan for området skal sikre, at der bliver skabt en blød overgang til det åbne land ved Rakenhøj med mulighed for offentlig adgang til friarealerne.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Status

  Vedtaget