Se kortet i stort format.

Kort 5.6

5.6.1 De udpegede skovrejsningsområder ønskes tilplantet med skov.

5.6.2 Inden for områder hvor skovrejsning er uønsket, må der ikke plantes skov.

5.6.3 Inden for det øvrige landområde kan der plantes skov.

5.6.4 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, vindmøller,  friluftsliv og grundvandsinteresser.

Lovgrundlag

Retningslinjerne for skovrejsning ifølge Planlovens §11a, stk. 1, nr. 7.

Udpegningsgrundlag

Arealudpegningerne er overført uændret fra Kommuneplan 2009. I Halsnæs Kommune er det primært landskabelige og kulturhistoriske værdier, der er udgangspunkt for udpegningen af områder, hvor skovrejsning er uønsket.