Råstoffer

Byrådet vil

  • sikre de erhvervsøkonomiske interesser i forbindelse med råstofindvinding under hensyntagen til natur- og miljømæssige interesser i forbindelse med udstedelse af indvindingstilladelser i de udpegede råstofgraveområder.