Kystnærhedszonen

Byrådet vil

  • bevare kysterne langs Roskilde Fjord, Isefjord og Kattegat som typiske danske kystlandskaber, og medvirke til at sikre og forbedre adgangen til kysterne.