Kulturarv

Byrådet vil

  • bevare værdifulde kulturspor og kulturmiljøer, så det er muligt at opleve tidligere tiders bosætning, erhverv og levevilkår og deres sammenhæng med naturgrundlaget. Det gælder for eksempel fortidsminder, bevaringsværdige landsbyer, fiskerlejer og bebyggelsesstrukturer, kystkulturen og industrikulturen.