6 Teknik

Kapitlet Teknik indeholder en række temaer, der beskriver de mere tekniske dele af kommuneplanen og de udviklingsmuligheder, der er i Halsnæs.

Temaerne i kapitlet er:

  1. Trafik og parkering, der handler om veje, jernbaner og stier og strukturen og visionerne for dem.
  2. Tekniske anlæg, der handler om placering af tekniske anlæg og forhold til omgivelserne.
  3. VVM-pligtige anlæg, der handler om de anlægstyper, der kun kan gennemføres efter udarbejdelsen af en VVM.
  4. Støjbelastede områder, der handler om støjforhold i forhold til veje, jernbaner, virksomheder og forskellige enkeltstående støjende anlæg.