3.5 Hundested

Byrådet vil

- sikre, at Hundested fortsat udvikler sig som attraktiv by, der rummer mange kulturelle og oplevelsesmæssige tilbud. Udviklingen skal ske ved at binde by og havn bedre sammen og ved at bevare Hundesteds identitet som fisker- og havneby.

Hundesteds lange historie som fiskerby fornemmes stadig. I byen er det de smalle passager og enkelte originale fiskerhuse, mens det på havnen er det livlige miljø med vodbindere, fiskerbåde og fiskeudsalg. I dag er livet på havnen ligeledes præget af kunsthåndværkere, gallerier og serveringsteder. Hundested er en by for borgerne samtidig med, at der er oplevelser for turisterne.

Hundested har vand på tre sider, hvilket afspejler sig i byens infrastruktur. På landsiden er der forbindelse til hovedvejen til Frederiksværk og Hillerød, mens der på vandsiden er forbindelse til Rørvig og Kulhuse med færgerne. Hundesteds historie som fiskerby afspejles i byens struktur, hvor de oprindelige huse er opført i tæt tilknytning til havnen. Med tiden er både byen og havneområdet blevet udvidet. Havnen har udvidet det flade område ved opfyld af havnearealer, og byen har udviklet sig ind i landet.

Den fremtidige byudvikling i Hundested skal understøtte den eksisterende bebyggelses- og infrastruktur. Dette peger på en langsom fortætning af det eksisterende Hundested - især i den nordlige del af bymidten. Endvidere er det et ønske at integrere havnen med bymidten, således at Hundesteds tilbud fremstår samlet. Hundested skal fortsætte med at være en helårsby for beboerne samtidig med, at byen skal kunne tilbyde spændende oplevelser for sommerhusgæster og turister. Nyt byggeri skal placeres og udformes, så det understøtter Hundesteds struktur og historiske baggrund.

Der er i 2021 påbegyndt arbejdet med en helhedsplan for Hundested, samt arbejdet med at kunne etablerer et arktisk center på Hundested Havn.