Bilag

Her kan du se bilag til flere af kommuneplanens temaer. Nogle bilag relaterer til flere temaer - andre kun til et enkelt. At der er huller i listen skyldes, at nogle bilag med tiden er indarbejdet i kort og tekst i de enkelte temaer.