Om kommuneplanen

Kommuneplanen regulerer den fysiske anvendelse i Halsnæs Kommune. Den indeholder rammer og retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen og har et 12 års sigte. Kommuneplan 2021 for Halsnæs Kommune er udarbejdet efter bestemmelserne i Planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 1. juli 2020.

Forslaget til Kommuneplan 2021 blev behandlet af Byrådet i september 2021 og forslaget sendes i høring fra september til november 2021.