Forord

Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte - sådan er det korte budskab i Vision 2030 for Halsnæs Kommune.

Det rå og autentiske er det, der kendetegner udviklingen i Halsnæs Kommune. Visionen er med til at gøre os stolte af at bo i Halsnæs. Derfor ligger det også byrådet meget på sinde, at disse kendetegn afspejles i de strategier og planer, vi vedtager for Halsnæs Kommune.

Det gør sig naturligvis også gældende, når en ny kommuneplan skal vedtages. Som en overordnet og langsigtet plan for Halsnæs Kommune skal kommuneplanen afspejle de værdier og kvaliteter, der gør Halsnæs til Halsnæs og samtidig kunne håndtere de samfundsmæssige forandringer, der måtte komme.

Kommuneplanen er en del af Halsnæs Kommunes strategiske styringsværktøj for blandt andet budgetter og planlægningen. Kommuneplanen har primært til formål at angive retningen og retningslinjer for den fysiske udvikling i kommunen.

Kommuneplan 2021 er den tredje kommuneplan i Halsnæs Kommune, og er bygger videre på Kommuneplan 2013. Den er ændret og tilføjet baseret på Halsnæs Kommunes seneste Planstrategi og konkrete ønsker om rettelser. Derudover er der foretaget konsekvensrettelser som følge af ændret lovgivning og overordnet planlægning.

Kommuneplan 2021 er, som den hidtidige, fuldt digital, og er nu også tilpasset brug på flere digitale medier som tablets og smartphones.

God fornøjelse.

 

Med venlig hilsen

Steffen Jensen
borgmester

 

 Udskriv (154.6 KB)