Landsplanredegørelsen

Landsplanredegørelse fra 2019 er regeringens overordnede politiske udmelding om målene for den fremtidige fysiske og funktionelle udvikling i Danmark. Kommuneplanen afspejler de overordnede pejlemærker, som fremføres i landsplanredegørelsen.

Landsplanredegørelsen 2019 rummer følgende hovedpunkter:

  • Bedre rammer for kommunernes fysiske planlægning
  • Nye udviklingsmuligheder i kystområderne og i turismeerhvervet
  • Nye udviklingsmuligheder i landdistrikterne
  • Nye udviklingsmuligheder for detailhandel og produktionserhverv
  • Nye udviklingsmuligheder i Hovedstadsområdet
  • En opsamling på andet

Kommuneplan 2021 er i god overensstemmelse landsplanredegørelsen. Kommuneplanen udvikler byerne indenfor de udlagte arealer og satser på fortætning og byomdannelse, der kan være med til at styrke bymiljøet i de enkelte byer. Samtidig fastholder kommunen den restriktive praksis for byggeri i landzone, som har været gældende i mange år. Naturen og landskaberne i Halsnæs Kommune har betydning for hele hovedstadsområdets befolkning både som rekreative områder og vandindvindingsområder mv. Kommuneplan 2021 lægger derfor op til, at der fortsat skal være fokus på både beskyttelse og benyttelse af det åbne land samt på udvikling.