Statens vand- og naturplaner

Statens vandplaner kom endelig i 2014 og gjaldt frem til 2015. I 2015 blev de erstattet af statens vandområdeplaner, der gælder 2015-2021. Miljøstyrelsen har med afsæt i to EU-direktiver udarbejdet vandområdeplaner for alle vandløb, søer og kystvande, grundvand samt for de udpegede Natura 2000 områder. Efterfølgende har Halsnæs Kommune i 2015 udarbejdet en vandhandleplan for de forskellige indsatser, der er nødvendige for at vand- og naturområderne kan få eller opretholde en god tilstand.