Råstofplan

Region Hovedstaden har i efteråret 2021 vedtaget Råstofplan 2016/2020, der udpeger områder, hvor der kan udvindes råstoffer. I Halsnæs Kommune er der tale om to graveområder ved Ølsted og St. Havelse samt et interesseområde ved Amagerhuse.