Den regionale udviklingsplan

Kommuneplanen er i overensstemmelse med Region Hovedstadens regionale udviklingsstrategi, der skal vise hvad Regionsrådet anser for vigtigt for den fremtidige udvikling af regionens byer og landdistrikter. Region Hovedstaden har i 2020 vedtaget den Regionale Udviklingsstrategi for 2020-2023 "En region for den næste generation". Strategimål og spor er:

Klima og miljø i balance

  • Hovedstadsregionens el- og varmeforsyning skal være fossilfrit i 2035, og i 2050 skal transportsektoren også være fossilfri.
  • I 2030 skal hovedstadsregionen være en klimatilpasset region, der på innovativ vis integrerer håndteringen af alle vandtyper.

Uddannelse og kompetencer til fremtiden

  • Regionen vil arbejde for, at 20 % flere vælger de naturvidenskabelige STEM-uddannelser inden 2030 og øge indsatsen for flere faglærte.

Effektiv og bæredygtig mobilitet

  • Regionen vil arbejde for, at 20 % flere vælger kollektive trafikløsninger eller cyklen til arbejde og uddannelse i 2035.

Nye muligheder for et sundt liv

  • I 2030 er Region Hovedstaden gearet til 120.000 flere borgere.

Tværgående temaer:

  • Partnerskaber
  • Innovation
  • Internationalisering