Forebyggelse af klimaforandringer

Begrænsning af klimaforandringerne

Fremtidens klimaforandringer afhænger af hvor mange drivhusgasser, der udledes til atmosfæren. I Halsnæs Kommune arbejdes der på en række tiltag, som skal være med til at nedsætte kommunens udledning af drivhusgasser til atmosfæren.

Klimabæredygtigheds strategi 

På baggrund af regeringens målsætning om, at der i 2030 skal være en 70 procent reduktion af CO2 udledningen i forhold til 1990 og, at Danmarks i 2050 skal være CO2 neutral, vil Halsnæs Kommune i efteråret 2021 komme med en klimabæredygtigheds strategi. Formålet med strategien er at sikre, at kommune som virksomhed bidrager til, at mængden af drivhusgasser, der udledes til atmosfæren, formindskes. Klimabæredygtigheds strategien arbejder med alle dele af kommunens virke, og ser hvilke CO2 reduktionstiltag, der er mulige og, hvilken effekt de har. 

Boligområdet

Fjernvarme

En god del af kommunes større byer er i dag omfattet af tilslutningspligt til fjernvarme. Der arbejdes i disse år på at sikre, at fjernvarmen overgår til at benytte energikilder, som udleder mindre CO2. F.eks. har Hundested Varmeværk etableret en større solcellepark og etablerer et luft-til-vand varmeanlæg. Halsnæs Forsyning arbejder også på at kunne leve varme via et luft-til-vand anlæg. 

Transportområdet

C02-udledningen fra transportområdet udgør i dag ca. 30 % af den samlede udledning i Danmark.

Halsnæs Kommune er en pendlerkommune, og det er derfor oplagt at arbejde med bæredygtig transport . Det kan gøres ved at sikre god kollektiv transport, forbedring af cykelmuligheder, mere fokus på samkørsel osv. Derudover er der de i de sidste år blevet arbejdet på at etablere bedre parkeringsforhold, for både cykler og biler ved stationerne, så det bliver nemmere at komme til den kollektive trafik. Det er et område, der arbejdes videre med. Alt  sammen er det initiativer, der vil være med til at reducere CO2-udledningen fra privatbilismen. Derudover er der i de sidste år blevet opsat ladestandere til elbiler på flere af kommunens parkeringspladser, hvilket er et område som over de kommende år gradvist vil blive udbygget. Herved bliver det nemmere for den enkelte borger at få opladt sin bil og derved gøre elbiler til et alternativt til almindelige benzin- og diselbiler. 

På busområdet vil det være oplagt at se på muligheden for at benytte alternative og miljøvenlige drivmidler. Her er det oplagt at se på elbusser i forbindelse med næste udbud af busruterne i Halsnæs Kommune. Dette kunne også gælde de kommunale biler for eksempel til hjemmeplejen.