Biofaktor

Biofaktor.

Biofaktor er et værktøj, som i forbindelse med lokalplanlægning, kan være med til at sikre et områdes grønne elementer. Biofaktor er et udtryk for den biologiske aktivitet , som der på et givet område er plads til - eller sagt på en anden måde: hvor grønt et område er.

En høj biofaktor behøver ikke nødvendigvis at betyde at biodiversiteten i et område er høj. Biofaktoren fortæller alene om omfanget af et områdes grønne elementer set i forhold til dets størrelse. En høj biofaktor vil dog betyde, at området er grønt, og i langt de fleste tilfælde består af varierede arter. Biofaktor er et godt værktøj i planlægningsfasen af nye områder, da der er en stor fleksibilitet i måderne, hvorpå man kan opnå en given biofaktor. For at sikre, at biodiversitet kommer til at spille en rolle i forbindelse arbejdet med biofaktor, gives der en højere score, når der vælges beplantning, som er til gavn for biodiversiteten.

Se mere om biofaktor og udregning af denne i bilag 1.

2.3.1 Når der planlægges større samlede ny boligbebyggelser, større enkelt projekter fx dagvare butikker, restauranter og virksomheder samt laves større renoveringer af fx boligbebyggelse skal der planlægges for en minimum biofaktor. 

Biofaktoren i åben-lav boligområder skal være mindst 0,5.

Biofaktoren i tæt-lav boligområde skal være mindst 0,4

Biofaktor i forbindelse med kontor og virksomhedsbyggeri skal være mindst 0.3

Biofaktorens minimumsværdi måles i forhold til når beplantningen er 10 år. Al beplantning skal anlægges samtidig med bebyggelsen for at tælle i biofaktor regnskabet.