Vinderød Kirke

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Vinderød Kirke

 • Plannummer

  2.O3

 • Plandistrikt

  Vinderød

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Kirke, kirkegård, præstegård og lignende

 • Bebyggelsens omfang

  Området friholdes for bebyggelse bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse. Området indeholder bevaringsværdige kulturmiljøer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Religiøse institutioner og gravpladser

 • Status

  Kladde til vedtaget