Dybendal

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Dybendal

 • Plannummer

  2.B7

 • Plandistrikt

  Vinderød

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelesmæssigt. Området er præget af en lang række fine klassiske villatyper.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Vedtaget