Arresøvænget

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Arresøvænget

 • Plannummer

  2.B8

 • Plandistrikt

  Vinderød

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal etableres offentlige stier gennem området. Området øst for stamvejen skal friholdes for bebyggelse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget