Torup Lokalcenter

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Torup Lokalcenter

 • Plannummer

  10.C1

 • Plandistrikt

  Torup

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Den maksimale ramme til butiksformål er 1.000 m² inkl. den eksisterende på 700 m². Bruttoetagearealet for de enkelte dagligvarebutikker må ikke være større end 850 m². Udvalgsvarebutikker må ikke være større end 200 m2.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Kladde til vedtaget