St. Karlsminde Strandgrunde

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  St. Karlsminde Strandgrunde

 • Plannummer

  10.S15

 • Plandistrikt

  Torup

 • Generel anvendelse

  Sommerhusområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  10% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  1200

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusformål

 • Bebyggelsens omfang

  Sommerhusområde med særlige naturværdier. Området indeholder bevaringsværdige kulturmiljøer.

 • Bemærkning til zonestatus

  Sommerhusområde

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

 • Status

  Kladde til vedtaget