Kikhavn

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Kikhavn

 • Plannummer

  10.L1

 • Plandistrikt

  Torup

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesstrukturmæssigt.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.1, 5.2, 5.4, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Landsbyområde

 • Status

  Kladde til vedtaget