Hvidelandsgården

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Hvidelandsgården

 • Plannummer

  10.B6

 • Plandistrikt

  Torup

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, etageboliger, tæt-lav boliger, enfamiliehuse, med tilhørende fællesanlæg, fælleshus, institutioner, vej-, parkerings- og stianlæg med mere. Mulighed for liberalt erhverv, cafe, kunsthåndværk og lignende samt mindre håndværksvirksomheder i et afgrænset område ved den oprindelige gård

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal holdes en respektafstand til eksisterende boligbebyggelse mod nord på 10 meter og mod det åbne land mod syd på 5 meter. Der kan indrettes fællesfaciliteter i den eksisterende gårdbebyggelse. Der skal være en grøn overgang til det åbne land. Bebyggelsesprocent er 30 for boliger, 40 for område med fællesbygninger, cafe, liberale erhverv med mere. Ved sokkeludstykning regnes bebyggelsesprocenten for det samlede delområde. Der kan sokkeludstykkes. Ved sokkeludstykning skal der være et tillægsareal i en bredde af 2,5 meter omkring bygningen til tekniske anlæg og småbygninger

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1 og 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  • Bebyggelsesprocent

   30%

  • Bebyggelsesprocent

   40%

  • Bebyggelsesprocent

   40%

 • Status

  Kladde til vedtaget