Vibjerg Boligby

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Vibjerg Boligby

 • Plannummer

  7.B7

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Bebyggelsesprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  600

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og tæt-lav

 • Bebyggelsens omfang

  Enfamiliehusene (skråningshuse), der kan bygges ind i og op ad skrænten mod syd og øst kan opføres i flere etager på en måde, der spiller sammen med skræntens højde, og så husene højest når en etage uden udnyttelig tagetage over det omgivende højere terræn. Der skal etableres en 6,0 meter høj støjvold ud mod jernbanen, så længe der er et erhvervsområde at skærme mod. Det hidtil ikke udgravede område, der er omfattet af fortidsmindebeskyttelseslinjen skal henligge urørt som fælles grønt område.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  • Max. antal etager

   1.5

  • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

   30%

  • Max. antal etager

   2

  • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

   35%

 • Status

  Kladde til vedtaget