Ubberupvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ubberupvej

 • Plannummer

  7.B1

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Områdets anvendelse

  Boligformål

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal overføres til byzone ved lokalplan. Der skal i den nærmere planlægning sikres en klar afgrænsning til det åbne land og sikres gode stiadgange til boligområdet. Boligtype og bebyggelsesplan fastlægges ved lokalplanlægningen. Der må gerne arbejdes med en arkitektonisk meget visionær bebyggelse. Der går højspændingsanlæg gennem området, hvilket kan medføre begrænsninger omkring disse.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.2, 3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Landområde

 • Status

  Kladde til vedtaget