Syd for Hørkildeparken

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Syd for Hørkildeparken

 • Plannummer

  7.R1

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Rekreativt område

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Fritidsområde som for eksempel grønt område

 • Bebyggelsens omfang

  Området skal friholdes for anden bebyggelse end den til formålet nødvendige. Bebyggelse og anlæg skal gives et udtryk, der harmonerer med omgivelserne og landskabet. Området skal være offentligt tilgængeligt.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  6.2

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område

 • Status

  Vedtaget