Skaterhallen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Skaterhallen

 • Plannummer

  7.O1

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Fritidsformål, museumsformål, institutioner og rekreative formål

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Sports- og idrætsanlæg

  Daginstitutioner

 • Status

  Kladde til vedtaget