Ølstedvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ølstedvej

 • Plannummer

  7.B8

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  150

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, tæt-lav

 • Bebyggelsens omfang

  Bebyggelsen skal tilpasses terrænet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

 • Status

  Kladde til vedtaget