Ølstedvej børnehave

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Ølstedvej børnehave

 • Plannummer

  7.O2

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  33% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Daginstitution og andre offentlige formål

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal sikres en stiforbindelse mellem Ølstedvej og rammeområde. Ophører anvendelse som børneinstitution, kan området anvendes i henhold til ramme 7.B8 eller 7.B9.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål

  Daginstitutioner

 • Status

  Vedtaget