Hovedgaden og Byvej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Hovedgaden og Byvej

 • Plannummer

  7.C1

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Den maksimale ramme til butiksformål er 5.000 m2 inkl. allerede eksisterende. De enkelte butikker må max være 2.500 m2 for dagligvarebutikker, hvor varegård, pap- og fl askehåndtering placeres indendørs samt 300 m2 for udvalgsvarebutikker. Bygningernes udseende og anvendelse skal fastholde områdets landsbykarakter.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

 • Status

  Vedtaget