H.J. Henriksensvej nord for banen

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  H.J. Henriksensvej nord for banen

 • Plannummer

  7.B12

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Områdets anvendelse

  Boligformål med mulighed for liberalt erhverv

 • Bebyggelsens omfang

  Området kan omdannes fra erhvervsområde til boligområde med mulighed for liberalt erhverv. Gennem lokalplanlægning skal der sikres en god og sikker trafik- og stiadgang til området, således at der sikres en god sammenhæng mellem Ølsted by og det nye boligområde. Der må gerne arbejdes med en arkitektonisk meget visionær bebyggelse. Området skal etableres med boliger af varieret udformning og størrelse. Minimum grundstørrelse og maksimal bebyggelsesprocent reguleres efter boligform, i forhold til de generelle retningslinjer. Ved dobbelthuse og lignende reguleres grundstørrelse og bebyggelsesprocent gennem lokalplan.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Erhvervsområde

 • Status

  Kladde til vedtaget