Grimstrup

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Grimstrup

 • Plannummer

  7.L1

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Boligområde

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  25% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Områdets anvendelse

  Boligformål, enfamiliehuse og landbrugsbygninger

 • Bebyggelsens omfang

  Der skal tages særligt hensyn til områdets karakter og værdier såvel landskabeligt som bebyggelsesmæssigt. Der kan ikke ske udstykning og landsbyens afgrænsning mod det åbne land skal fastholdes. Landsbyen er udpeget som en historisk bebyggelsesstruktur.

 • Bemærkning til zonestatus

  Landzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Boligområde

  Landsbyområde

 • Status

  Kladde til vedtaget