For en ejendom på H. J. Henriksens Vej

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  For en ejendom på H. J. Henriksens Vej

 • Plannummer

  7.B13

 • Plandistrikt

  Ølsted

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Dato for ikrafttræden

  24-11-2022

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Liberale erhverv, kontorerhverv, institutioner, kursusvirksomhed, undervisning, og lignende, bolig

 • Bebyggelsens omfang

  Der kan udstykkes 2 parceller på minimum 700 m2 fra matr.nr. 52 Ølsted By, Ølsted. Bebyggelsesprocent for enfamiliehuse er 30. Maks etager for enfamiliehuse er 1½. Der skal etableres skærmende beplantning ind mod boligområderne.

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 3.7, 6.1, 6.2, 6.4

 • Specifik anvendelse

  • Max. antal etager

   1.5

  • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

   30%

  • Max. antal etager

   2

  • Højeste andel af grundarealet, der må bebygges

   40%

  Kontor- og serviceerhverv

 • Status

  Kladde til vedtaget