Nyvej i Asserbo

loading image
Henter kort...
static-map
 • Plannavn

  Nyvej i Asserbo

 • Plannummer

  1.C2

 • Plandistrikt

  Melby

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Min. grundstørrelse

  700

 • Områdets anvendelse

  Centerformål

 • Bebyggelsens omfang

  Den maksimale ramme til butiksformål er 1.750 m² inkl. eksisterende på 1.139 m². Bruttoetagearealet for de enkelte butikker må ikke være større end 1000 m² for dagligvarebutikker og 300 m² for andre butikker og funktioner.

 • Bemærkning til zonestatus

  Byzone

 • Særlige bestemmelser

  3.3, 3.6, 6.1, 6.2

 • Specifik anvendelse

  Bymidte

  Lokalcenter

 • Status

  Kladde til vedtaget